Pitching tháng 6 dành cho các dự án startup Nông nghiệp

Nguyễn Như Ý - 18/04/2017

Từ nay đến hết 20/5, các dự án khởi nghiệp mảng nông nghiệp nếu có sản phẩm mẫu có thể đăng ký tham dự Pithching Day tháng 6. Đây là đợt pitching đầu tiên trong năm 2017 của quỹ Startup Vietnam Foundation nhằm tuyển chọn các dự án khởi nghiệp tiềm năng tham gia vào chương trình Accelerator kéo dài trong 3 tháng của Quỹ.


Các bạn đăng ký tham gia tại đây

Thực hiện:

TIN LIÊN QUAN